Categories

Carpoolen

Carpoolen

Waarom zou je niet carpoolen? Praktische tips en voordelen

De Standaard berichtte dat Vlaanderen carpoolen te weinig stimuleert. Toch is het goed voor het milieu en voor je portemonnee. Bovendien kan je tegenwoordig makkelijk een partner vinden.

De meeste mensen die carpoolen hebben daar heel positieve ervaringen mee, weten ze bij Taxistop, de organisatie die in Vlaanderen carpoolen organiseert en stimuleert. Via de website carpool.be kan je makkelijk een partner vinden die een gelijkaardig traject aflegt. Je hoeft je alleen maar even te registreren en dan kan je je gegevens intikken. Ongeveer de helft van de mensen zoekt op eigen initiatief een partner, de andere helft via het bedrijf.

Sommige mensen kijken er wel wat tegenop om elke dag met dezelfde persoon te moeten samenzitten. Ze willen bijvoorbeeld op maandagochtend liever alleen zitten of ze blijven vrijdagavond graag een pintje drinken.

‘Kan perfect’, zegt Angelo Meuleman van Taxistop. ‘De meeste mensen kiezen ervoor om niet elke dag te carpoolen. Vier op de tien doet het alle dagen, de rest maar enkele dagen per week.’

Zeven tips

Je maakt ook het best afspraken vooraf met je partner om later problemen te vermijden. Hier enkele tips:

1. Goede verstandhouding: Maak afspraken over praten of niet, radio of niet, roken in de auto, …

2. Welk traject? Maak afspraken over mogelijke omwegen die je wil maken (kinderen ophalen, boodschappen).

3. Wie rijdt? Je kan kiezen voor een vaste chauffeur of afwisselend rijden. Wissel het best niet elke dag maar bijvoorbeeld om de week of elke maand.

4. Tijdstippen: Spreek een vast tijdsschema af en maak afspraken over hoe lang je wacht als iemand te laat is.

5. Vergoeding: Taxistop adviseert 0,08 euro als vergoeding om mee te rijden. Spreek een vaste betalingsregeling af (wekelijks, maandelijks). Voor omwegen geef je een hoger bedrag: 0,21 euro.

6. Onvoorziene omstandigheden: Weet wie je moet verwittigen en wat je moet doen bij ziekte of een defecte wagen.

7. Orde en veiligheid: De chauffeur is juridisch verantwoordelijk voor de veiligheid van de andere carpoolpartners. Rij voorzichtig en zorg ervoor dat de auto steeds goed onderhouden en veilig is.

Delen is in

Momenteel carpoolt ongeveer 4% van de mensen voor woon-werkverkeer. Uit onderzoek over verplaatsingsgedrag in Vlaanderen blijkt dat dat al jaren stabiel blijft. Terwijl mensen toch meer en meer flexibel werken, met glijdende uren of thuiswerk. Angelo Meuleman vermoedt dan ook dat er meer gecarpoold wordt maar niet meer altijd dagelijks.

‘Delen is in. Dat heeft te maken met de crisis maar ook met een generatie die geen zin meer heeft om uren lang alleen in de file te staan. Bovendien maakt de nieuwe technologie het makkelijk om partners te vinden.’

Fiscaal voordelig

Als je carpoolt en je beroepskosten inbrengt, mag je 0,15 euro aanrekenen per kilometer. Als je je kosten niet inbrengt, heb je ook een voordeel. Je krijgt volledige fiscale vrijstelling voor de verplaatsingsonkosten die je van je werkgever ontvangt. Bij andere werknemers is dat maar voor een derde onbelast. Het fiscale voordeel voor carpoolen met bedrijfswagens is wel weggevallen, begin 2012 .

Meer campagnes nodig

Taxistop wil dat de overheid carpoolen meer stimuleert en vraagt aan Vlaanderen om meer campagnes op te zetten, om mensen te informeren en aan te moedigen. Ook op federaal vlak kan er meer gebeuren, zegt Meuleman.

‘Wie nu fiscaal beloond wordt, moet ook nog, via het bedrijf, sociale zekerheid betalen. Waardoor je financiële voordeel iets vermindert. Wij vragen aan de federale minister van Sociale Zaken om die hinderpaal weg te werken.’

Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20130812_00690325 

Zeker eens de moeite waard dus om het te overwegen. 1 voordeel is men wel vergeten te vermelden vind ik: Wie zegt dat carpoolen niet leuk kan zijn?

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.