Categories

Wat is de vergoeding voor mijn woon-werkverkeer?

Wat is de vergoeding voor mijn woon-werkverkeer?

Wanneer ik in 2016 afstudeer ga ik mijn eerste contract ondertekenen. In dit contract staat ook in wat mijn vergoeding van woon-werkverkeer zal zijn. Zelf heb ik geen idee hoe deze vergoeding wordt berekend. Daarom ben ik eens een kijkje gaan nemen op de website van de Federale Overheidsdienst Financien. Had jij ook deze vraag? Lees dan zeker verder.

 Werkelijke kost

Zo kwam ik op deze website te weten dat wie de wagen, motor of het openbaar vervoer gebruikt om naar het werk te gaan een vergoeding krijgt van 0,15 euro per afgelegde kilometer. Voor de mensen die met de fiets gaan ligt dit bedrag een beetje hoger namelijk 0,22 euro per afgelegde kilometer, deze vergoeding wordt ook wel een fietsvergoeding genoemd. Dit wordt de werkelijke kost genoemd. Deze kosten zijn kosten die je het voorbije jaar gemaakt hebt om je beroepsinkomsten te verwerven. Het is ook heel belangrijk dat je bewijst dat je deze kosten gemaakt hebt en zelf betaald hebt.

 

Wettelijk forfait

Het wettelijk forfait zijn dan weer kosten die je niet moet bewijzen. Je ontvangt een vast bedrag dat berekend is volgens verschillende percentages. Deze percentage zijn dan weer vastgesteld per inkomensschijf.

Een tijdje geleden merkte ik zelf dat ik voor mijn studenten job in een supermarkt een vergoeding van woon-werkverkeer kreeg. In principe moeten studenten dezelfde vergoeding krijgen als gewone werknemers.

Welke soort vergoeding jij krijgt wordt beslist door het bedrijf zelf. En kan ook afhangen van welke functie je bekleedt. Alles staat in de Collectieve arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever goed vermeld. Wanneer ik mijn eerste arbeidscontract zal ondertekenen zal ik hier dan ook zeker rekening mee houden.

 

Wil je graag eens zelf berekenen welke vergoeding jij krijgt voor woon-werkverkeer? Neem dan zeker eens een kijkje op deze website als je graag hier meer over wilt weten.

 

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.